پروتز ثابت

پروتز ثابت

پروتزهای ثابت شامل دو دسته کراون (تکی) و بریج (چندتایی) هستند.

crown and bridge1

پروتزهای ثابت از نظر جنس شامل پروتزهای تمام فلزی، تمام سرامیک و پروتزهای چینی- فلزی می‌باشند.

Dental-crown-types1

کراون (Crown)

crown1

کراون‌ها در موارد زیر بکار می‌روند:

1- دندان‌هایی که دارای پرکردگیهای وسیع بوده، قادر به تحمل فشارهای جویدن نبوده و بسیار شکننده می‌باشند.

2- دندان‌هایی که تاج آنها شکسته و یا مقدار بافت باقیمانده دندان ، گیر کافی برای پر کردگی نداشته باشند.

3- دندان‌های درمان ریشه شده: این دندان ها قبل از درمان به علت پوسیدگی معمولاً مقدارزیادی از بافت خود را از دست داده‌اند، دندانپزشک نیز برای دسترسی به کانال ریشه‌ها ناچاراً مقداری از بافت سالم دندان را برمی‌دارد و ضمناً بعد از درمان ریشه ، دندان به علت از دست دادن تغذیه داخلی خود خشک و شکننده می‌شود.

4- دندان‌های تغییر رنگ داده که ممکن است به علت ضربه یا درمان ریشه باشد.

بریج (Bridge)

bridge1

برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته بکار می‌روند و نیاز پایه دارند که این پایه ممکن است دندان بیمار و یا ایمپلنت باشد.