نگین دندان

نگین دندان

نگین دندان یک وسیله تزیینی است. جنس نگین بستگی به انتحاب و سلیقه افراد دارد. نگین‌ها به صورت کریستال، برلیان و طلا می‌باشد.

Dental Gem

نصب نگین دندان نیاز به هیچگونه تزریق بی‌حسی و تراش دندان ندارد و در یک جلسه کوتاه انجام می‌پذیرد و در صورت استفاده و نگهداری صحیح تا 3 سال باقی خواهند ماند.

کاتالوگ نگین دندان

poster negin 1