فضا نگهدار

یک دندان شیری معمولاً تا زمان رویش دندان دائمی و جایگزینی آن در دهان باقی می‌ماند. متاسفانه بعضی از کودکان دندانهای خود را در سنین پائین از دست می‌دهند. این مساله باعث حرکت دندانهای مجاور به فضای دندان از دست رفته و در نهایت ایجاد نامرتبی در دندان‌ها می‌شود.

Space maint1

برای جلوگیری از نامرتب شدن دندان‌ها پس از کشیدن زود هنگام دندان‌های شیری باید از "فضا نگهدار" استفاده کرد.

Space maint2

استفاده از این وسایل بسیار ارزان‌تر و راحت‌تر از درمان ارتودنسی برای تصحیح نامرتبی دندان‌ها در آینده می‌باشد.

No Comments Yet.

Leave a comment