درمانهای غیر جراحی لثه

درمانهای غیر جراحی لثه

Perio2

خط مشی درمان در مطب ما بر این نکته تاکید دارد که سلامت لثه باید با کمترین میزان تهاجم ومقرون به صرفه‌ترین روش تامین شود. این مساله اغلب از طریق درمان غیر جراحی لثه انجام می‌پذیرد. البته درمان‌های غیر جراحی لثه محدودیت‌های خاص خود را دارد. هنگامی که توسط این درمان‌ها قادر به تامین سلامت لثه نباشیم، جراحی لثه ممکن است برای بازیابی سلامت لثه ضرورت پیدا کند. صاف کردن سطح ریشه (root plainning) عبارتست از تمیز کردن دقیق سطوح ریشه دندان برای برداشتن پلاک و جرم از عمق پاکتهای پریودنتال و صاف و صیقلی شدن سطح ریشه دندان برای حذف سموم باکتری‌ها . بسیاری از بیماران پس از جرم‌گیری و صاف کردن سطح ریشه نیاز به درمان اضافه‌تری پیدا نمی‌کنند. اگرچه اکثریت بیماران به درمانهای نگهدارنده مداوم جهت حفظ سلامت لثه نیازمندند.