لامینیت ونییرها یک راه سریع، زیبا و مطمئن برای تصحیح ناهنجاریهای دندانهای جلوئی هستندم. لامینیت‌ها برای اصلاح بدشکلی، بد رنگی، ترک خوردگی، شکستگی ، نامرتب بودن و فاصله‌داربودن بین دندان‌ها کاربرد دارند.

لامینیت‌ها به دو صورت استفاده می‌شوند:

1- لامینیت سرامیکی (غیر مستقیم)
2- لامینیت کامپوزیتی (مستقیم)
لامینیت سرامیکی
ورقه‌های نازکی از مواد سرامیکی هستند که پس از تراش مختصر سطح دندان ، توسط مواد شیمیائی به دندان چسبانده می شوند. تصحیح ناهنجاریهای دندانهای جلوئی توسط ونییرهای پرسلنی نیاز به 2 جلسه دارد: جلسه اول دندان یا دندان‌های موردنظر تراش داده شده و قالب‌گیری انجام می‌شود. پس از آماده شدن لامینیت در لابراتوار ، در جلسه‌ی دوم روی دندانهای موردنظر چسبانده می‌شود.
لامینیت کامپوزیتی
لامینیت کامپوزیتی ، ایجاد ونییر با کامپوزیت (مواد همرنگ دندان) در مطب توسط دندانپزشک است که بدون نیاز به تراش و قالب‌گیری می‌باشد و در یک جلسه در مطب انجام می‌گیرد . درسال‌های اخیر با ورود مواد کامپوزیتی جدید با فیلرهای سرامیکی، تقریباً جای لامینیت‌های سرامیکی را گرفته‌اند و ضمن اینکه به اندازه ونییرهای کامپوزیتی زیبا هستند، معایب ونییرهای سرامیکی مانند ریسک شکستن ، تراش دندان و وقت ‌گیر بودن را ندارند.