دندان خود را بشناسید

دندانهای خود را بشناسید

دندان‌های شیری

20 عدد هستند که در هر نیمه هر فک عبارتند از:

2 دندان پیش (انسیزور)

1 دندان نیش (کانین)

2 دندان آسیاب (مولر)

Childrens-Babys

دندان‌های دائمی

32 عدد هستند که در هر نیمه هر فک عبارتند از:

2 عدد پیش (انسیزور)

1 عدد نیش (کانین)

2 عدد آسیاب کوچک (پرمولر)

3 عدد آسیاب بزرگ (مولر)

Permanent-Tooth-Eruption-Chart-smaller

آناتومی (ساختمان داخلی) دندان

یک دندان از 2 بخش اصلی تشکیل شده است، قسمت بالای لثه که در دهان دیده می‌شود به نام" تاج" و قسمت زیر لثه که دیده نمی‌شود به نام "ریشه".

در وسط هر دندان اتاقکی وجود دارد به نام پالپ (Pulp) . قسمت داخلی دندان از ماده‌ای به نام "عاج" تشکیل شده که در قسمت تاج توسط ماده‌ای به نام "مینا" پوشیده شده است.

teeth-anatomy

محتویات اتاقک پالپ شامل اعصاب و عروق دندان می‌باشد که این عروق و اعصاب مسئول حیات در دندان هستند. همه احساسات دندانی مانند درد، سرما، گرما و ... وابسته به عملکرد پالپ هستند.

عاج دندان یک ماده کلسیفیه است که به صورت لوله‌های ریزی در کنار هم قرار گرفته‌اند. مینای دندان سخت‌ترین ماده موجود در بدن می‌باشد.